14. 7. 2024 

začiatok o 9:30 hod.

Kázeň: Peter Pribula

Téma: "TVOJ PRÍBEH"
Text: Ev. Jána 5:1-14


Vedenie: Filip Barkóczi
Chvály:  Adam a Zlatka

 

 

-->Bohoslužba online<--