top of page

Zborový tábor 2021

Milí priatelia,

pozývame vás na zborový tábor BJB Palisády, ktorý sa uskutoční v stredisku Detskej misie, neďaleko obce Častá pod hradom Červený Kameň. Tábor je možnosťou lepšie sa navzájom spoznať, načerpať veľa telesného i duchovného povzbudenia a prežiť príjemný týždeň s rodinou a priateľmi. Tábor nie je určený len pre rodiny, ale pre všetkých, ktorí majú chuť stráviť spoločný čas so zborovou rodinou. Je tiež príležitosťou slúžiť si navzájom, takže prijmeme všetky dobré nápady, inšpirácie a pomoc každého druhu :-)

Nakoľko ubytovacie kapacity strediska sú obmedzené, zvážte svoje možnosti
a čo najskôr sa prihláste.

Začiatok tábora: 15.8.2021 - večera o 18:00
Ukončenie tábora: 21.8.2021 - raňajky

Ubytovanie a strava za celý pobyt (veľká porcia / malá porcia)
8-miestna chatka:
119 EUR / 97 EUR
Rodinná chatka so sociálnym zariadením: 131 EUR / 109 EUR
Apartmány (blok C): 143 EUR / 121 EUR

Deti do 3 rokov bez nároku na posteľ platia len za stravu.

Poznámka: Do chatiek so sociálnym zariadením sú prednostne ubytovávané rodiny s malými deťmi. Rozdeľovanie rodín do chatiek zabezpečuje táborová rada.

Záväzne budete prihlásení po odoslaní prihlášky a zaplatení zálohy 30 EUR/na rodinu za tábor na číslo účtu:
IBAN: SK2602000000002005850257, SWIFT: SUBASKBX (do správy pre prijímateľa uveďte: tábor a Vaše meno). Záloha je nevratná.

Celú sumu je potrebné doplatiť najneskôr do 5.8.2021.

spolocna .jpg
bottom of page