Sunrise over the Wheat Field

ZBOROVÉ ZLOŽKY

Kazateľ a správca zboru

 

Danny Jones
Zrínskeho 2
811 03 Bratislava
Mobil: +421 948 410 777
djones@bjbpalisady.sk

Staršovstvo

Členovia:

Diakonia
 
Zodpovední za oblasť diakonie sú:

 

Vedúci diakonie – Pivka Pavol

Menoslov diakonov
 1. Antalíková Štefánia

 2. Gubová Lenka

 3. Ira Vladimír

 4. Kolaříková Judita

 5. Krajčí Vladimír

 6. Kráľová Margita

 7. Kvačka Juraj

 8. Laurenčíková Vladimíra

 9. Pribula Peter

 10. Syč Ľubomír

 11. Škulec Pavol

 12. Valenta Daniel

 13. Valentová Katarína
   

Spolupracovníci
 • Antalík Miroslav

 • Antalíková Štegánia

 • Bogárová Beata

 • Máťuš Slavomír

 • Taliga Ladislav

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png