Sunrise over the Wheat Field

ZBOROVÉ ZLOŽKY

Kazateľ a správca zboru

 

Danny Jones
Zrínskeho 2
811 03 Bratislava
Mobil: +421 948 410 777
djones@bjbpalisady.sk

Danny Foto.jpeg
Staršovstvo

Členovia:

Diakonia
 
Zodpovední za oblasť diakonie sú:

 

Vedúci diakonie – Pivka Pavol

Menoslov diakonov
 1. Antalíková Štefánia

 2. Gubová Lenka

 3. Ira Vladimír

 4. Kolaříková Judita

 5. Krajčí Vladimír

 6. Kráľová Margita

 7. Kvačka Juraj

 8. Laurenčíková Vladimíra

 9. Pribula Peter

 10. Syč Ľubomír

 11. Škulec Pavol

 12. Valenta Daniel

 13. Valentová Katarína
   

Spolupracovníci
 • Antalík Miroslav

 • Antalíková Štegánia

 • Bogárová Beata

 • Máťuš Slavomír

 • Taliga Ladislav