top of page

Pomôžte manželom Sochorovcom

Mnohým pomohli, mnohí z nás boli a sú dotknutí a požehnaní ich službou cez Rodinné tábory, Národný týždeň manželstva, manželskou prípravou, či víkendami pre manželov, dobrodružstvom otcov s dcérami alebo synmi, poradenstvom...


Sochorovci, ktorí pracujú v YWAM (Youth with a Mission), dnes potrebujú pomôcť. Žiaľ, v nedeľu 18. apríla ich dom postihol požiar. Zhorela celá drevenná prístavba, kde skladovali mnoho vecí pre osobnú potrebu aj službu. Požiar taktiež zničil auto a než hasiči stihli požiar uhasiť, tak aj časť domu - strechu nad kuchyňou a jej vonkajšiu fasádu. Požiar sa, vďaka Bohu, zastavil na stene len pred nedávnom zrekonštruovanej časti, ktorá stihla ohorieť len sčasti a zvonku.

unnamed.jpg

Podporiť ich môžete modlitbami alebo finančne
na číslo účtu nášho zboru: 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

Poznámka pre prijímateľa: Sochorovci

bottom of page