Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Škola rastu a služby

8. Diskusia v Zychiho paláci na tému: „Spätná väzba“ (Mátyus Zoltán, Jozef Hašto, 30.6.2016) - audio nahrávka

7. Odpustenie (Zoltán Mátyus, 21.5.2016) - audio nahrávka: 1. časť2. časť3. časť4. časť

6. Učeníctvo (Tomáš Majer, 21.4.2016) - audio nahrávka, definície

5. Riziká a prevencia pred zlyhaním (Marek Macák, 3.10.2015) - plagát, audio nahrávka: 1. časť2. časť3. časť4. časť, video nahrávka v nízkej kvalite (288p): 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, video nahrávka vo vyššej kvalite (480p resp. 576p): 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť

4. Aspekty pastoračného procesu (Marek Macák, 30.5.2015) - plagát, prezentácia k prednáške, audio nahrávka: 1. časť2. časť3. časť4. časť, video nahrávka v nízkej kvalite (288p): 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, video nahrávka vo vysokej kvalite (720p): 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť

3. Účastníci a dynamika poradenského procesu (Marek Macák, 14.3.2015) - plagát, prezentácia k prednáške, audio nahrávka: 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť

2. Kresťanské a sekulárne poradenstvo (Marek Macák, 24.1.2015) - plagát, prezentácia k prednáške: 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť, audio nahrávka: 1. časť, 2. časť, 3. časť, 4. časť

1. Biblická antropológia (Pavel Hanes, 27.11.2014) - plagát, prezentácia k prednáške, audio nahrávka