Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Mládež

Kto sme a čo robíme.

V našom zbore sa nachádza aj niekoľko jedincov, ktorí sú mladšieho veku (-násť PLUS:)) a oficiálne si hovríme mládež.Stručný popis tejto našej skupiny znie nasledovne:

Mládež je živé spoločenstvo v Ježišovi Kristovi, ktorého cieľom je: uctievanie Boha, budovanie sa navzájom a početný rast.

Tieto tri body sú pre nás veľmi aktuálne najmä tento školský rok. Každú sobotu o 18:00 sa spolu stretávame na Súľovskej ulici č. 2. Na tomto mieste spolu uctievame Boha a spoločne mu vzdávame vďaku za všetko dobré, čo nám dal a prosíme ho za to, aby nás viedol ako jednotlivcov i ako skupinu. Na naších mládežníckých stretnutiach sa venujeme rôznym aktuálnym témam, o ktorých nám vždy niečo zaujímavé povie rečník alebo pozvaní hostia. Vždy je i čas na spoločné hry, rozhovory a občerstvenie. Naše vzťahy budujeme i vďaka akciám mimo pravidelných stretnutí, akými sú víkendovky na chate, či spoločné tábory. Snažíme sa byť otvoreným spoločenstvom preto je u nás každý návštevník túžiaci po spoločenstve vždy vítaný.

Kedy a kde sa stretávame?
Každú sobotu o 18:00 na Súľovskej 2.


Členovia mládežnického výboru:
Peter Antalík, David Pribula, Marta Pribulová, Anna Plett, Barbora Volentičová
Kontakt: antalikp(zavináč)yahoo(bodka)com, +421 911 165 155

A takto pekne vyzeráme: