Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Diakonia

Zodpovední za oblasť diakonie

Vedúci diakonie – P. Pivka

Menoslov diakonov

 1. Vladimír Krajčí
 2. Ľuboš Dzuriak
 3. Lenka Gubová
 4. Peter Pribula
 5. Judita Kolaříková
 6. Ľubomír Syč
 7. Margita Kráľová
 8. Juraj Kvačka
 9. Vladimíra Laurenčíková
 10. Pavol Škulec
 11. Daniel Valenta
 12. Katarína Valentová

Spolupracovníci

 • Beata Bogárová
 • Štefka Antalíková
 • Slavomír Máťuš

Hlavná náplň činnosti tímu diakonov

 1. Pravidelné pracovné stretnutia (raz mesačne) – zodpovedný Pavel Pivka
 2. Návštevná služba u nemocných a opustených členov zboru – zodpovední P. Pivka a všetci diakoni
 3. Vysluhovanie Večere Pánovej na zhromaždení – zodpovedný V. Krajčí
 4. Pastoračné návštevy – zodpovední: J. Szöllös, D. Uhrin, P. Pivka
 5. Nedeľné obedy pre hostí a študentov – zodpovedné K. Valentová, Š. Antalíková
 6. Varenie pre bezdomovcov – zodpovedná B. Bogárová
 7. Uvítacia služba pri dverách modlitebne – zodpovedný S. Máťuš
 8. Pomoc pri drobných údržbárskych prácach – zodpovedný J. Kvačka
 9. Brigády na pomoc členom a priateľom zboru – zodpovedný D. Valenta
 10. Darčeky pre jubilantov – zodpovedná V. Laurenčíková