Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Diakonia

Zodpovední za oblasť diakonie

Vedúci diakonie – Pavol Pivka

Menoslov diakonov

 1. Antalíková Štefánia
 2. Gubová Lenka
 3. Ira Vladimír
 4. Kolaříková Judita
 5. Krajčí Vladimír
 6. Kráľová Margita
 7. Kvačka Juraj
 8. Laurenčíková Vladimíra
 9. Pribula Peter
 10. Syč Ľubomír
 11. Škulec Škulec
 12. Valenta Daniel
 13. Valentová Katarína

Spolupracovníci

 • Antalík Miroslav
 • Antalíková Štegánia
 • Bogárová Beata
 • Máťuš Slavomír
 • Taliga Ladislav

Hlavná náplň činnosti tímu diakonov

 1. Vysluhovanie Večere Pánovej počas zhromaždenia a na požiadanie aj v rodine
 2. Návštevná služba u nemocných, núdznych a osamelých členov zboru
 3. Organizovanie pravidelných mesačných stretnutí seniorov pri spoločnom obede 
 4. Zabezpečovanie dopravy menej mobilných bratov a sestier na nedeľné bohoslužby
 5. Organizovanie spoločných obedov pre nových členov a priateľov zboru
 6. Uvítacia služba pri dverách modlitebne
 7. Pomoc pri drobných  prácach v rodinách členov a priateľov zboru
 8. Pastoračná služba v domovoch sociálnej starostlivosti
 9. Varenie a vydávanie stravy pre bezdomovcov