Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Audio

Zvukové nahrávky zhromaždení alebo ich častí.

Prehrávač

Na stiahnutie

Zoznam zvukových súborov na stiahnutie

Videozáznamy bohoslužieb - Youtube video channel (skúšobná prevádzka)

https://www.youtube.com/channel/UC0aGRvWYqXeThHtUWVGGOkQ/videos