Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Audio

Zvukové nahrávky zhromaždení alebo ich častí.

Prehrávač

This text will be replaced by the flash music player.

Na stiahnutie

Zoznam zvukových súborov na stiahnutie

Videozáznamy bohoslužieb - Youtube video channel (skúšobná prevádzka)

https://www.youtube.com/channel/UC0aGRvWYqXeThHtUWVGGOkQ/videos