Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Zbor

O nás

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov na Palisádach je jeden z piatich bratislavských baptistických zborov. Snahou jeho členov je zvestovať evanjelium Ježiša Krista obyvateľom Bratislavy slovom i praktickým životom, ako aj šíriť v každom prostredí pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky.

Pravidelné stretnutia

 Nedeľa:
    9:30 - hlavné bohoslužby (Palisády 27/A)
  10:15 - detská besiedka (Zrínskeho 2) *
  16:00 - dorast *
Pondelok:
  17:00 - modlitby - ženy (Zrínskeho 2)
Utorok:
  15:15 - biblická hodina (Zrínskeho 2)
Streda:
    6:00 - modlitby - muži (Palisády 27/A)
Štvrtok:
  19:00 - biblická hodina (Zrínskeho 2)
Sobota:
  18:00 - mládež (Súľovská 2) *

Každú prvú nedeľu v mesiaci je Večera Pánova.

* len počas školského roka

 

Служіння баптистської церкви українською мовою відбувається щонеділі о 11:30

За адресою: Bratislava, Palisády 27A (жовта церковна  будівля Cirkevný zbor BJB Bratislava

Palisády) Служитель: Віктор Потоцький +421919285654(mob./WhatsApp), +380979879700 (mob./Viber)

viktor.potocki@gmail.com

Щосереди о 19:00 вивчення Біблії

За адресою: Bratislava, Zrínskeho 2

Videozáznamy bohoslužieb

Aktuálne

Viac aktuálnych informácií nájdete v Spravodaji: