Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Zbor

O nás

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov na Palisádach je jeden z piatich bratislavských baptistických zborov. Snahou jeho členov je zvestovať evanjelium Ježiša Krista obyvateľom Bratislavy slovom i praktickým životom, ako aj šíriť v každom prostredí pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky.

Pravidelné stretnutia

Nedeľa:
    9:30 - hlavné bohoslužby (Palisády 27/A)
  10:15 - detská besiedka a dorast (Zrínskeho 2) *
Utorok:
  15:15 - biblická hodina (Zrínskeho 2)
Štvrtok
:
  19:00 - biblická hodina (Zrínskeho 2)
Sobota:
  18:00 - mládež (Súľovská 2) *

Každú prvú nedeľu v mesiaci je Večera Pánova.

* len počas školského roka

Aktuálne

Videozáznamy bohoslužieb

Viac aktuálnych informácií nájdete v Spravodaji: