Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Zbor

O nás

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov na Palisádach je jeden z piatich bratislavských baptistických zborov. Snahou jeho členov je zvestovať evanjelium Ježiša Krista obyvateľom Bratislavy slovom i praktickým životom, ako aj šíriť v každom prostredí pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky.

V tomto období počas pandémie nového koronavírusu môžete sledovať naše
bohoslužby každú nedeľu o 9:30 prostredníctvom živého prenosu:
www.youtube.com/watch
Okrem nedeľných bohoslužieb v súčasnosti organizujeme aj pravidelné online
stretnutia na Webex-e, a to každú stredu a nedeľu s br. kazateľom Dannym Jonesom
a každý štvrtok s br. Danielom Plettom. Tieto stretnutia sú vždy o 20:00. Ak máte
záujem zúčastniť sa týchto online stretnutí, napíšte na emailovú adresu
zbor@bjbpalisady.sk, a následne vám pošleme prihlasovacie údaje a v prípade
potreby vám pomôžeme so zriadením konta na Webex-e.

Videozáznamy bohoslužieb

Aktuálne

Viac aktuálnych informácií nájdete v Spravodaji: