Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Zbor

O nás

Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov na Palisádach je jeden z piatich bratislavských baptistických zborov. Snahou jeho členov je zvestovať evanjelium Ježiša Krista obyvateľom Bratislavy slovom i praktickým životom, ako aj šíriť v každom prostredí pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky.

Pravidelné bohoslužby: nedeľa 9:00 a 10:30, Palisády 27/A

Besiedka pre deti: nedeľa 10:30, Zrínskeho 2
 

Videozáznamy bohoslužieb

Aktuálne

Viac aktuálnych informácií nájdete v Spravodaji: