Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Kontakt

Zborový dom a kancelária kazateľa:
Kancelária zboru BJB
Zrínskeho 2
811 03 Bratislava
palisady@baptist.sk

Kazateľ a správca zboru:
Danny Jones
Zrínskeho 2
811 03 Bratislava
Mobil: +421 948 410 777
djones@bjbpalisady.sk

Bohoslužby:
Palisády 27/A
(žltý kostol v cintoríne)
Bratislava

MHD: trolejbus 203, 207 zastávka Partizánska

Bankové spojenie: SK36 0900 0000 0000 1147 1836 SWIFT: GIBASKBX

Webmaster:
Ivan Kohút