Svetový deň modlitieb 2021

Svetový deň modlitieb (SDM) píše svoju históriu od roku 1887. Kresťanské ženy
v USA v snahe pomôcť prichádzajúcim imigrantom sa spojili v modlitbe a v praktickej
pomoci. Táto myšlienka nezištnej pomoci oslovila mnohých kresťanov na celom
svete. Každý rok viac ako v 170 krajinách sa ľudia dobrej vôle oboznamujú so
životom a problémami inej krajiny sveta. Bohoslužbu pripravuje vždy krajina, za ktorú
sa modlíme v príslušný rok. Je úžasné, že v jeden deň, v tú istú hodinu, sa svet spája
v prosbách za vybranú krajinu.
Na Slovensku, v rôznych mestách, slávime Svetový deň modlitieb od roku 1989 ako
ekumenickú slávnosť za účasti deviatich kresťanských cirkví.
Tento rok pripravili bohoslužbu kresťanské ženy z Vanuatu na tému: „Stavaj na
pevnom základe.“ V súčasnej situácii vo svete je téma viac ako aktuálna. Pevným
základom pre človeka je Ježiš Kristus a Jeho učenie, ktoré nájdeme vo Svätom
písme. „Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal v tmách“
(Jn 12, 46).

Na Slovensku sa pre zhoršenú pandemickú situáciu nemôžeme stretnúť na bohoslužbách ani online. Udalosť je preto dočasne odložená na neurčito. Viac informácií nájdete v pravý čas na našom webe.

Potrebné informácie nájdete aj na webovej stránke Slovenského výboru SDM. V závere bohoslužby bude vyhlásená finančná zbierka na projekt podpory vzdelávania 200 mladých žien na Vanuatu, s názvom „Budovanie vodcovských schopností“.

Na Slovensku bude realizovaná prostredníctvom bankového účtu Slovenského
výboru SDM:

SK25 0900 0000 0000 1148 5517

Kontaktné osoby:
Eva Klepáčová, predsedníčka Slovenského výboru SDM
klepacovaeva@gmail.com
+421 903 328 182
Dáša Fedorková, SDM Košice
fedorkovadasa@gmail.com
+421 915 461 714
Jarmila Cihová, SDM Bratislava
jarmila.cihova@gmail.com
+421 904 142 667

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png