Spravodaj

V našom mesačnom spravodaji môžete nájsť program na najbližší mesiac, udalosti, zamyslenia a ďalšie informácie. Jednotlivé čísla spravodaja sú k dispozícii na stiahnutie aj tlač po kliknutí na ikonu pri danom čísle.

Február 2021
Január 2021
December 2020
November 2020
Október 2020
Júl - August 2020
Február 2020
Január 2020
September 2020

Výročné správy

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png