top of page

NAŠE STRETNUTIA

STAŇ SA SÚČASŤOU NAŠEJ RODINY

Náš cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov na Palisádach je jedným z piatich bratislavských baptistických zborov. Našou snahou je zvestovať evanjelium Ježiša Krista obyvateľom Bratislavy slovom i praktickým životom, ako aj šíriť v každom prostredí pokoj, zmierenie a rozdávať ľuďom praktické skutky lásky. Ponúkame ti niekoľko aktivít, ktorých sa aj ty môžeš v našom zbore zúčastniť:

Väčšina udalostí sa pre aktuálnu situáciu odohrávajú aj online. Pre bližšie informácia nvštívte naše OZNAMY.

NEDEĽA

  9:30         Bohoslužby (Palisády 27/A)

 

UTOROK

15:15         Biblická hodina pre seniorov (Zrínskeho 2)

ŠTVRTOK

18:00         Biblická hodina (Palisády  27A)

  6:00         Modlitby pre mužov (Palisády 27/A)

PIATOK

17:30         Dorast (Súľovská 2) *

SOBOTA

18:00         Mládež (Súľovská 2) *

* Len počas školského roka.

Večera Pánova je vysluhovaná každú prvú nedeľu v mesiaci.

Skupinky

Boli sme stvorení, aby sme žili vo vzťahoch zdravej komunity. Veríme, že okrem nedeľného zhromaždenia by mal byť každý veriaci aktívne zapojený do menšej komunity, v ktorej sa môžu konať spoločenstvo, modlitby, duchovné diskusie a štúdium Biblie. Naše skupiny sa stretávajú po celom meste v rôznych dňoch týždňa. Tieto skupiny sú pre mužov a ženy, vydatých aj slobodných. Starostlivosť o deti je k dispozícii na požiadanie.
 

Ak nie ste členom skupiny a chceli by ste viac informácií o pripojení, napíšte nám na e-mail: zbor@bjbpalisady.sk. Veríme, že sa čoskoro uvidíme!

Služba pre ženy

Táto služba je určená ženám všetkých vekových skupín. Toto sú naše hlavné ciele:

1. Tráviť spolu čas a budovať si vzťahy, venovať pozornosť vzťahom medzi mladšou a staršou generáciou

a poskytovanie príležitostí pre mladšie ženy, aby sa od starších žien učili. (Títovi 2: 5)

2. Študovať Božie slovo jednotlivo doma aj spoločne a zdieľať to, čo sa učíme.

3. Podporovať prostredie lásky a prijatia, aby sa naše ženy cítili slobodne, aby boli otvorené a čestné vo svojich bojoch a aby zdieľali svedectvá o tom, ako Boh v ich životoch funguje.

Ako sa snažíme dosiahnuť tieto ciele:

Sesterské stretnutia v kostole na Palisádach o 17:30 každú druhú stredu, od septembra do júna

Ženy všetkých vekových skupín sa stretávajú za účelom štúdia Biblie, občerstvenia, malých skupinových diskusií a modlitieb.

Modlitby pre mužov

Muži, ktorí žijú v izolácii, sú osamelé ovce, ktoré sa čoskoro stanú obeťou dravého leva. Preto je dôležité, aby sa budovali a udržiavali vzťahy medzi mužmi. Robíme to prostredníctvom modlitby v štvrtok ráno o 6:00 v kostole na Palisádoch, pravidelnej duchovnej služby na Chvojnici a Pickleball Leage na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej na Zochovej 9.

 

Viac informácií o aktivitách pre mužov získate kontaktovaním Danyho Jonesa cez

e-mail: djones@bjbpalisady.sk.

Seniori

Palisády sú požehnané vernou skupinou seniorov. Spolu sa pravidelne stretávajú na modlitbách a štúdiu biblie v utorok o 15:15 na Zrínskeho 2. Raz mesačne sa stretávajú aj s ostatnými seniormi z okolia Bratislavy na Súľovskej 2. Služba diakonov je k dispozícii, aby pomohla a slúžila našim seniorom v prípade potreby.

Ak máte potrebu, pomoc získate kontaktom cez e-mail: pomoc@bjbpalisady.sk.

Dorast

Naši mladí vo veku od 11 do 15 rokov sa pravidelne stretávajú pod názvom DORAST v piatok o 17:30 na Súľovskej 2. Momentálne spolu študujeme životy judských kráľov. Učíme sa spolu hľadať Pána Boha prostredníctvom Biblie, modlitby, hľadáme odpovede na naše otázky, radi sa spolu hráme, smejeme a tešíme sa na každý spoločne strávený čas. Dorast tiež zahŕňa hry, jedlo a pravidelné výlety a tábory.

 

Ak chcete kontaktovať našich vedúcich, napíšte im na e-mail: angela.vrablova@gmail.com.

Mládež

Určená najmä pre vekovú skupinu 15+. Pravidelné stretnutia v sobotu o 18:00 na Zrísnkeho 2. 

Veduci sú Rado Paulen (0901 738 877) a David Pribula (0908 246 809).

Besiedka 

MALÁ BESIEDKA

Určená pre 3-6 ročné deti. Pravidelné stretnutia v nedeľu o 9:30 na Zrínskeho 2.
Vedúci: Miriam Kešjarová (0904 400 833)

VEĽKÁ BESIEDKA

Určená pre 7-12 ročné deti. Pravidelné stretnutia v nedeľu o 9:30 na Zrínskeho 2.

Vedúci: Ľuboslava Kováčiková (0907 366 191)

Pre ukrajinských bratov a sestry:

Служіння баптистської церкви українською мовою відбувається щонеділі о 13:00

За адресою: Bratislava, Palisády 27A (жовта церковна  будівля Cirkevný zbor BJB Bratislava

Palisády) Служитель: Віктор Потоцький +421 919 285 654 (mob./WhatsApp), +421 951 649 731 (mob./Viber)

viktor.potocki@gmail.com

Щосереди о 18:00 молодіжне служіння.

Щоп'ятниці о 18:00 за адресою Zrínskeho 2 відбуваються зустрічі сестер.

За адресою: Bratislava, Zrínskeho 2

Záznamy našich bohoslužieb môžete nájsť na našom kanáli YouTube:
bottom of page