top of page

Môj príbeh

APRÍL 2023 


Môj príbeh


Je obdobie Veľkej Noci. Príbeh veľkej noci je známy takmer celému svetu. Ježiš svojim životom písal ten najdôležitejší príbeh všetkých čias. Je to príbeh, ktorý má dosah aj na naše životy, lebo jeho súčasťou sme aj my. Na druhej strane každý z nás, má svoj vlastný príbeh. Aký príbeh píšeš ty? Príbeh, ktorý píšeme, či si to uvedomujeme alebo nie. Dokonca tvoj príbeh sa píše, či na to myslíš alebo nie. Každé tvoje rozhodnutie určuje to, ako tvoj príbeh bude ďalej smerovať. Rozhodujeme aj o tom, čomu v našom príbehu priestor dáme a čomu nie. 

Čo je v jadre tvojho príbehu? Čomu nechávaš vo svojom príbehu najväčší počet strán? Určité časti príbehov sa opakujú a nachádzajú sa v každom príbehu.  


„Život som vždy vnímal, predovšetkým ako príbeh. A všade, kde je príbeh, je aj rozprávač.“ G. K. Chesterton

Presne tak! Do deja príbehov vstupuje rozprávač, ktorý má čo povedať každému z nás. On pozná naše príbehy lepšie ako my sami. Je to Boh, ktorý ako rozprávač zanecháva stopu v každom príbehu. My sa často cítime ako autor príbehu, ktorý má veci pod kontrolou. Ale opak je pravdou. Lebo rozprávač neustále vstupuje do deja a zachraňuje to, čo sme my ako takzvaný autori nedomysleli. Rozpoznal si stopu rozprávača vo svojom príbehu? 

„Naše hľadanie Boha je úspešné iba preto, lebo On donekonečna hľadá spôsoby, ako by sa nám ukázal.“ A.W.Tozer

Boh ako rozprávač dnes opäť prehovára aj k tebe, aby ti povedal, ako chce, aby sa tvoj príbeh vyvíjal. Chce sa stebou stretnúť, aby ti povedal, konkrétne riešenia pre nekonečné množstvo zápletiek, ktoré sa v jadre tvojho príbehu neustále opakujú. 


O čom hovorí tvoj príbeh...! Aký je jeho hlavný odkaz? Kto je hlavnou postavou v tvojom príbehu? Ježiš, ako autor príbehu Veľkej Noci sa uchádza o miesto hlavnej postavy v tvojom príbehu. Už si obsadil miesto hlavnej postavy niekým iným? V našom živote je mnoho vecí aj ľudí, ktorí zápasia o našu pozornosť. Na tebe záleží, čomu ju venuješ. 


Ježiš urobil všetko pre to, aby tvoj príbeh mal dobrý koniec. Veríš tomu? On každému kto v neho verí obnovil prístup k Otcovi v nebesiach. Obnovil prístup k uzdraveniu, naplneniu, občerstveniu ktoré môžeme zaživať v Božej prítomnosti.  


Je mnoho vecí, ktoré nás v našich príbehoch ťaží, ktoré nám spôsobujú bolesti a trápia nás. Mnohé z nich si nesieme celým dejstvom. Pod ťarchou ďalších klesáme a padáme idúc hlavným dejstvom svojho príbehu. Ale aj za to bol zaplatená cena vykúpenia.


 „Neexistuje väčšie utrpenie ako niesť nevypovedaný príbeh vo svojom vnútri.“ Maya Angelou 

S týmto výrokom súhlasím len do určitej miery. Napriek tomu dobre poukazuje na potrebu človeka zdieľať sa so svojím príbehom. Už si niekomu zdieľal svoj príbeh bez ohľadu na to, aký tvoj príbeh je? Alebo si ho píšeš sám pre seba, lebo sa bojíš, že by ťa iní za tvoj príbeh odsúdili? Ježišov životný príbeh mnohým vyzeral neakceptovateľne, iní mali od neho svoje očakávania. Napriek tomu priniesol riešenie, ktoré v konečnom dôsledku aj ty potrebuješ na rozuzlenie každej zápletky svojho príbehu. 


Daj priestor stretnutiu s Ježišom aj počas tejto Veľkej Noci, aby priniesol vzkriesenie pre nový začiatok, ktorý povedie k trvalej zmene.


„Veď to je vôľa môjho otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ Ján 6:40

bottom of page