top of page

Advent

2.12.2022

Milý čitateľ, 


neviem pri čom Ťa tento článok zastihne, v akom období svojho života sa nachádzaš a čím aktuálne prechádzaš. Ale viem, že je tu Advent, ktorý je výzvou vo viacerých oblastiach pre mnohých z nás. A o to viac by som si prial, aby si sa začítal do týchto slov.


Rok sa pomaly končí a obzeráme sa vo svojich spomienkach späť. Do konca roka máme niekoľko dní pred sebou, v ktorých môžeš ešte stále niečo urobiť, aby si prežil radosť. Radosť je jedno z ovocí Ducha Svätého a tiež jeden z atribútov Božieho kráľovstva. 


Slová o vykupovaní času znejú tak manažérsky, ale nezabúdajme, že ich povedal Ten, ktorý stvoril čas. Tieto slová mi vždy pripomínajú Božiu príležitosť, byť svedectvom o Jeho kráľovstve už tu na zemi. Územie, ktoré zasiahlo evanjelium v moci je Božím kráľovstvom. A toto Jeho kráľovstvo máme ako cirkev tu na zemi sprítomňovať. 


Božie kráľovstvo je krajina, v ktorej zažívam odpustenie a prijatie takého, aký som. Je to krajina svetla, nádeje a radosti v každej okolnosti. Krajina, v ktorej  môj Kráľ zvíťazil a nebojím sa byť sám sebou, lebo sa nebojím odsúdenia. Je miestom, kde zažívam skutočnú radosť z vecí, ktoré majú večnú hodnotu. Krajina, v ktorej zažívam uzdravenie zo svojich zranení. Krajina odpustenia a zabudnutia mojich pádov a zlyhaní. Kde zažívam objatie plné vrúcnej bezpodmienečnej lásky. Krajina, kde je normálne podoprieť niekoho, kto sa cíti slabý a pozdvihnúť, keď padá. 


A to všetko zažívam jedine vďaka LÁSKE môjho Vykupiteľa, ktorého dielo si pripomínam a Jeho druhý príchod túžobne očakávam. 


“RADOSTNE BUDEM JASAŤ V VHOSPODINOVI, DUŠA MI ZAPLESÁ V MOJOM BOHU, PRETOŽE MA ZAODEL RÚCHOM SPÁSY, PLÁŠŤOM SPRAVODLIVOSTI MA ZAHALIL.”  IZAIÁŠ 61,10


Chcem Ťa povzbudiť, aby si bol nastavený na to, v čom budeš môcť vyjadriť radosť, jasot a plesanie v Hospodinovi. Tieto slová vyjadrujú hĺbku uvedomenia si a vnímanie dôležitosti toho, čo sme získali a čo už máme v Kristovi. 


JEŽIŠ POVEDAL: “CHOĎTE A OHLASUJTE: PRIBLÍŽILO SA NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO”. MATÚŠ 10,7


Pozývam Ťa, aby si vstúpil do kráľovstva nášho Spasiteľa, aby si zakúšal každý deň tento “Advent - čas čakania" inak ako doteraz. Prajem Ti, aby sa to stalo Tvojou novou kultúrou, ktorú budeš žiť a do ktorej sa nebudeš hanbiť pozvať kohokoľvek, kto padá únavou vyčerpávajúceho zápasu, s ktorým si nevie sám rady. 


Božie kráľovstvo je tu. Je tu aj pre Teba. Je tu však jedna dôležitá vec. Musíš si dávať pozor, či si na správnej ceste. Nepriateľ je tu, aby ťa zmiatol, oklamal, nakoniec oddelil od Pána a tak zničil. Diabol ponúka veľmi pravdepodobné atribúty, ako má Božie kráľovstvo.


 “VEĎ BOŽIE KRÁĽOVSTVO NIE JE JEDENIE A PITIE, ALE SPRAVODLIVOSŤ, POKOJ A RADOSŤ V DUCHU SVÄTOM”. RIMANOM 14,17


Toto všetko môžeš zažiť aj vo svete. Ľudia žijú pre spravodlivosť, túžia mať pokoj a vytvárajú si radosť. Ale nežijú to v Duchu Svätom. A tak príď a zažívaj tieto Božie atribúty v Duchu Svätom, ktorý je esenciou každého jedného dňa, ktorý sme dostali ako dar. Preži ho naplno s Ním.  Peter Šrankota

bottom of page