top of page

Ako môžem pomôcť?

Finančné prostriedky môžete posielať na zborový účet: 

Názov účtu: Bratska jednota baptistov cirkevny zbor Palisady

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

Poznámka: Ukrajina 

Financie použijeme na pomoc utečencom z Ukrajiny aj tým ktorí ostali na Ukrajine a trpia nedostatkom potravín, liekov a základných potrieb.

V prípade potreby prekladateľských služieb alebo sprevádzania Ukrajincov na úradoch kontaktujte br. Viktora Pototského - viktor.pototskyi@tutanota.com alebo 0919 285 654, 0951 649 731.

AkfktkpTURBXy9lM2I1MzFmN2ZjYmFjNWYzMjY3MjFkNzRlNTZjNjYwOS5qcGeSlQMAP80IAM0EgJUCzQfQAMLD.jf
Ďakujeme vám za vašu pomoc!

Aj keď peniaze pokryjú viaceré potreby Ukrajincov na Slovensku, nazbúdajme na modlitby za Ukrajinu a jej obyvateľov, ako aj za obe strany vojnového konfliktu. 
bottom of page