Oznamy

Buďte v obraze a majte prehľad o tom, čo sa v našom zbore deje a nenechajte si ujsť naše aktivity. Prehľad oznamov nájdete tu: 

Nedeľné bohoslužby 15. máj 2022

 

Bohoslužby sa uskutočnia o 9:30 hod.

 

Kázeň: br. Vladimír Ira

Téma:  "O vďačnosti a nevďačnosti"

 

Vedenie: br. Radislav Nemec

Chvály:   ukrajinskí bratia a sestry

 

Link pre sledovanie živého prenosu:

 

https://bit.ly/3cgSMBG (https://bjbpalisady.us20.list-manage.com/track/click?u=67cdcbb2c37b7b4c5e3b9b7e3&id=509fd925ae&e=654e8013e5)


 

Ukrajinské bohoslužby

 

Začiatok o 13:00 hod v modlitebni na Palisádach.


 

CONNECT

Služba zakladanie nového zboru

https://www.connectchurchsk.com/

 

Modlime sa

Za spásu nových ľudí a ich duchovný rast

Za vyslanie nových pracovníkov na Božiu žatvu

 

Hľadáme spolupracovníkov

Hudobníkov a spevákov pre Connect nedele

Obsluhu ozvučovacej techniky

 

Connect nedele

V zime či v lete o 17.00 hodine na Súľovskej 2


 

ZBOROVÉ ZLOŽKY

 

Besiedka

Malá a veľká besiedka sa stretnú v nedeľu o 9:30 hod na Zrínskeho 2.

 

Dorast

Dorastenci sa stretnú tento v piatok 20. 5. 2022  o 18:00 hod. na Súľovskej 


 

Mládež

Mládež sa stretne v zvyčajnom čase v sobotu 14. 5. 2022 o 18:00 hod na Súľovskej 2.

 

.....................................

 

Mládežnícka konferencia 2022

17.- 19. jún 2022 v Banskej Bystrici

Téma: x faktor

www.mk.baptist.sk

Biblické hodiny

 

Biblická hodina pre seniorov s br. P. Pivkom sa uskutoční

v utorok dňa 17. 5. o 15:15 hod. na Zrínskeho.

 

Biblická hodina s br. J. Szőllősom sa bude konať vo štvrtok

19. 5.  2022 o 18:00 hod. na Palisádach.


Sestry

Sestry sa stretnú v stredu 18. 5. 2022 o 17:30 hod. na Palisádach. Témou bude 10. kapitola z knihy Úvahy o Kázni na hore 

 

Parkovisko bude k dispozícii v škole.

 

Senior klub

Vo štvrtok dňa 26. 5. 2022 od 10:00 - 14:00 hod. na Súlovskej ul. Téma: "Víťazstvo Golgoty a na nebovstúpenie."

Slovom slúži br. P. Pivka

 

Pre členov zboru:

Zborové členské zhromaždenie sa uskutoční v nedeľu 29. 5. 2022 v modlitebni na Palisádach, v čase: po skončení bohoslužby.


Chvojnica

v nedeľu 5. 6. 2022 sa stretneme na Chvojnici pri slávnosti

Zoslania Ducha Svätého

 

POZVÁNKY

Anna Plett a Andrej Rucin

vás pozývajú na sobáš

dňa 20.5. 2022 v piatok o 15:00 hod

v modlitebni na Palisádach

 

živý prenos môžete sledovať:

https://www.theknot.com/us/anna-plett-and-andrew-rucin-may-2022/livestream

RodinnyKoncert_KoncertNitePoster_20220612.jpg