Oznamy

Buďte v obraze a majte prehľad o tom, čo sa v našom zbore deje a nenechajte si ujsť naše aktivity. Prehľad oznamov nájdete tu: 

Nedeľné bohoslužby 28. novembra 2021 na Palisádach 

Vzhľadom k súčasnému stavu lockdownu a zákazu stretávania, sa zhromaždenie bude konať len cez online prenos, ktorý môžete sledovať po kliknutí na link: https://bit.ly/3cgSMBG.
Zvesťou Božieho slova nám poslúži brat Peter Kolárovský
Témou nedeľnej kázne je "Boaz a Rút"
Začiatok o 9:30 hod.

Prosíme vás, aby ste nechodili do zhromaždenia, pokiaľ máte akékoľvek príznaky.

Nedeľná besiedka

vzhľadom na aktuálnu situáciu, besiedky v najbližšom období NEBUDÚ

Mládež 

stretnutia mládeže sa na minimálne najbližšie 2 týždne konať nebudú.

Klubík

Stretnutie mamičiek s malými deťmi sa počas najbližších 2 týždňov neuskutoční.
V prípade zmien v núdzovom stave,
sa na mieste a čase stretnutia, sestry dohodnú interne.

 

Dorast

Vzhľadom na súčasnú situáciu sme sa rozhodli začať s ONLINE stretnutiami dorastu.

Bude sa konať opäť cez ZOOM každý piatok o 18:00 hod. Link a prihlasovacie údaje boli zverejnené v emaily, ktorý obdržali rodičia dorastencov.

Stretnutia sestier 

Tematické stretnutia Dankou Paštrnákovou,
pôvodne plánované na 17.11 a 1.12. 2021, boli zrušené. 

O ich prípadnom opätovnom zaradení, vás budeme informovať.

Stretnutia sestier na tému: Blahoslavenstvá sú tak isto zrušené. Máme knihu od Martyna Lloyd-Jonesa: "Úvahy o Kázni na hore", študujme ju individuálne, prípadne v on-line skupinkách. Pokračujme napriek tomu, že sa nemôžme stretávať. Používajme príručky od sestry Clary. Ponorme sa do blahoslavenstiev a objavme nové hĺbky ich posolstva.

Biblické hodiny 

Vzhľadom na núdzový stav a zákaz vychádzania sa biblické hodiny (utorkové pre seniorov s br. P. Pivkom a štvrtkové s br. J. Szőllősom) konať nebudú.

Mužské modlitby 

Na pravidelné ranné modlitby sa muži stretnú vo štvrtok 2.12. 2021 o 06:00 hod. cez zoom.

Rozsievač

Prosíme predplatiteľov, ktorí ešte neurobili úhradu za časopis Rozsievač, aby sumu 22 € poukázali na zborový účet IBAN SK36 0900 0000 0000 1147 1836
Do poznámky prosím uveďte „Rozsievač“ a informujte o tom aj sestru Helu Mikletičovú.

Pracovná pozícia pre zbor BJB Palisády

Názov: kostolník / kostolníčka
Začiatok nástupu: január 2022
Ideálne pre člena zboru (nie je nevyhnutné) a bývanie v blízkosti Palisád
Náplň práce - informácie u sestry A. Šandorovej, príp. bratov starších
Svoj záujem nahláste u niektorého z bratov starších

Iné informácie:

KURZ KAIROS

Milí bratia a sestry, dávam vám do pozornosti vynikajúci kurz Kairos, ktorý bude ešte tento rok v Bratislave. Je to perfektný nástroj, ktorý iste pomôže ľuďom nájsť svoje miesto v Božom povolaní a lepšie spoznať Božie srdce.

Kedy: 25.- 27.11. - 2.- 4.12. 2021

Miesto: VŠ sv. Alžbety - Námestie 1. mája 1, 811 02 Bratislava 

Všetky informácie sú na týchto dvoch linkách: 

Linka na registráciu - bit.ly/kairos-ba Kairos brožúra- bit.ly/brozura-ba

Video pozvánky:

pozvánka od Joja a Romana - https://youtu.be/9NZDNRxqfzA
učastníci kurzu Kairos v Prešove - https://youtu.be/1vT-fa6qmrw

viac videí o Kairose nájdete https://www.youtube.com/channel/UCuEaX6WCekNtOj1tBvuA8jg/videos
Pomôžte nám zmobilizovať svoje okolie. 
Ďakujeme

Roman Lacho

Hawran Ministry
web: http://hawran.org/

phone: +421948 910 422

KRESŤANIA V MESTE 

Milí bratia a sestry chceme vás informovať o potravinových zbierkach, kde hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by mohli od 9 h - 19 h byť v obchode pri nákupnom košíku alebo rozdávať letáky aspoň 2 hod. Potraviny zbierame pre klientov výdajne a aj pre službu ľuďom bez domova. Ďakujeme krásne. Nech je Božia priazeň neustále nad Vami. 

Gabriela Mihel

riaditeľka KvM

Prihlásiť sa môžete: kancelaria@krestaniavmeste.sk

Logo_Vianoce_spolu_new.jpg

Vianoce spolu

 

V spolupráci s o. z. Detská misia sa ako zbor chceme zapojiť do projektu Vianoce spolu. Cieľom projektu je pred Vianocami priniesť čo najväčšiemu počtu detí Dobrú správu o narodení Spasiteľa. Je to tiež príležitosť ako rozvíjať misijnú aktivitu zboru za múrmi kostola. 

Počas nasledujúcich jesenných mesiacov sa budeme modliť za konkrétnu ZŠ z okolia nášho cirkevného zboru. Vybrali sme ZŠ Milana Hodžu, s ktorou už máme isté kontakty. Prosme za deti, učiteľov i rodičov, aby ich srdcia boli pripravené pre počutie evanjelia. Prosme za priaznivú epidemiologickú situáciu, aby sme mohli ísť do škôl. Prosme aj sami za seba, aby nás Pán Boh vystrojil múdrosťou, vytrvalosťou a odhodlaním byť tomuto svetu svetlom a soľou.

O konkrétnych krokoch týkajúcich sa projektu Vianoce spolu vás budeme priebežne informovať. Ak budete mať k pripravovanej akcii pripomienky, nápady alebo sa budete chcieť priamo zapojiť do vianočného programu pre deti, obráťte sa na Miriam Kešjarovú (kesjarova@detskamisia.sk).