Oznamy

Buďte v obraze a majte prehľad o tom, čo sa v našom zbore deje a nenechajte si ujsť naše aktivity. Prehľad oznamov nájdete tu: 

Nedeľné bohoslužby 2.10.2022

 

Bohoslužby sa uskutočnia o 9:30 hod.

 

Kázeň:  Ján Szőllős

Téma:   "Naša (moja) identita v Kristovi"

Text:   Efežanom 1,3-14

 

Vedenie:  Ján Štefko

 

Spevom slúži spevokol.

Vrámci bohoslužby bude vysluhovaná Večera Pánova

Sledovanie živého prenosu (https://bit.ly/3cgSMBG)

CONNECT

= zakladanie nového zboru

Modlime sa

Za spásu nových ľudí a ich duchovný rast

Za vyslanie nových pracovníkov na Božiu žatvu

Hľadáme spolupracovníkov

Hudobníkov a spevákov pre Connect nedele

Obsluhu ozvučovacej techniky

Connect nedele

V zime či v lete o 17.00 hodine na Súľovskej 2

UKRAJINSKÉ BOHOSLUŽBY

Začiatok o 13:00 hod v modlitebni na Palisádach.

BESIEDKA

Deti z malej a veľkej besiedky začínajú bohoslužbu o 9:30 hod. so všetkými na Palisádach. Po chválach sa presunú s učiteľkami na Zrínskeho.

Po zhromaždení (do 11:30 hod) si rodičia môžu deti vyzdvihnúť, prípadne s ich dovolením ich môžu, späť na Palisády, sprevádzať starší súrodenci.


 

DORAST

Dorastenci sa stretnú v piatok  7.10. 2022 o 18:00 hod na Súľovskej 2.

BIBLICKÉ HODINY

Biblická hodina pre seniorov s P. Pivkom sa bude konať v utorok 4. 10. 2022 o 15:15 hod na Zrínskeho 2.

Biblická hodina s J. Szőllősom sa uskutoční vo štvrtok 6. 10. 2022 o 18:00 hod na Palisádach. Pokračovanie vo výklade Kázne na hore.

SESTRY

Nasledujúce stretnutie sestier

je plánované na stredu 12.10. 2022 o 17:30 hod. Miesto ešte upresníme.

Slúžiť bude s. Andrea Šrankotová.

OSLAVY JASu

 

Naši bratia a sestry sa zúčastnili v Prahe na stretnutí JASu, odkiaľ priniesli veľa pozdravov. Video z udalosti priniesol a zostrihal Slávo Kráľ: 

bsg_2022_pozvanka_small.jpg
Mária si sadla Pánovi k nohám....jpeg