top of page
unnamed.jpg

O NÁS

Keby existoval zbor, v ktorom by každý bol tak premenený Kristovou láskou a druhého by tak miloval, ako nás miluje Boh, bol by to najmilší zbor v Bratislave. Pridaj sa k nám a pomôž nám takéto spoločenstvo vytvoriť.

VÍZIA

Našou víziou je, aby sme boli spoločenstvom, ktoré je tak zasiahnuté láskou a milosťou Pána Ježiša, že sa to prenáša na ľudí, ktorí nikdy nezakúsili Kristovu dobrotu, milosť a odpustenie, či už počas nedeľného zhromaždenia alebo v pondelok ráno v práci. 

PREČO SME TU?

Kološanom 1:28 hovorí: Jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi.

Sme tu, aby ľudia spoznali Pána Ježiša a prostredníctvom milostivej zborovej rodiny vyrástli v Jeho spoznávaní. Nazývame to učeníctvo a je cieľom a povolaním každého, kto verí v Ježiša a nasleduje ho. Učeník je skrze vieru v zachraňujúcom vzťahu s Ježišom Kristom a v aktívnej poslušnosti Božiemu slovu. Vedený Duchom Svätým, vedome investuje to, čo sám prijíma, do iných. A tým robí Ježiša Krista známym všade.

NAŠA KOMUNITA
DSC_2983.JPG

Každá cirkev je poverená zdieľaním evanjelia v kontexte svojho života. Sme zodpovední v dvoch kontextoch. Prvým je susedstvo, v ktorom každý člen žije. Prostredníctvom rozvíjania vzťahov zameraných na evanjelium sa chceme dotknúť života susedov láskou k Ježišovi Kristovi. Deje sa to prostredníctvom služby, zdieľania jedla a rozhovorov o Ježišovi Kristovi. Prostredníctvom tohto má zbor Palisády strategicky rozmiestnených svedkov evanjelia po celom meste Bratislava a v susedných dedinách v Rakúsku a Maďarsku. Ďalším kontextom je okolie Palisád. Boh strategicky umiestnil naše zhromaždenie do kostola v tejto štvrti. Prostredníctvom koncertov, projektov, denných táborov a rozvoja vzťahov je našou túžbou ovplyvniť ľudí, ktorí žijú v okolí Palisád láskou k Ježišovi Kristovi.

Besiedka.JPG
DSC_9045.jpg
PRÍBEHY NAŠICH ČLENOV
VEĽKONOČNÝ KONCERT 2019
bottom of page