top of page

Voľba 2. kazateľa

15. 9. 2023

ČLENOVIA ZBORU:  

členovia s hlasovacím právom, v prieskume na voľbu kazateľa, prosím posielajte svoje návrhy na adresu: volebnakomisia@bjbpalisady.sk

bottom of page