top of page

Singles

18. 11. 2023


Kresťania v meste vytvárajú projekt pre "singles" ľudí vo veku 25 - 55 r. s lokálnymi aj celoslovenskými aktivitami so záberom na viaceré denominácie. Projekt je v príprave a do roka by sa mali zrealizovať viaceré stretnutia - víkendovky a pod.


Cieľom projektu je vytvárať priestor pre vznikanie priateľských a partnerských vzťahov bez tlaku na zoznamovanie sa, vzájomná podporná skupina, zdieľanie spoločných tém, spoločné aktivity. V tejto fáze sa hľadajú záujemcovia, ktorým sa bude zasielať všetko o tomto projekte. Pre daných záujemcov je zostavený dotazník pre dostávanie informácií o podujatiach tohto projektu.  Dotazník je tu: https://bit.ly/47n33bG

bottom of page