top of page

BIBLICKÉ HODINY

Administrátor

9. 9. 2023

Biblické hodiny

BIBLICKÉ HODINYpre seniorov s br. Pivkomv utorok  26. 9. 2023 o 15:15 hod na Zrínskeho.

Témou bude Evanjelium podľa Lukáša. s J.Szőllősom  - začínajú v októbri, začiatok oznámime.

bottom of page