top of page

Besiedka

22. 9. 2023

Deti z malej aj veľkej besiedky, odchádzajú po chválach spolu s  učiteľkami na  Zrínskeho 2. (okolo 10:00 hod.)


Besiedka zvyčajne končí okolo 11:00 - 11:15 hod.

bottom of page