Zodpovední za oblasť diakonie sú:

 

Vedúci diakonie – Pavol Pivka

Menoslov diakonov
 1. Antalíková Štefánia

 2. Gubová Lenka

 3. Ira Vladimír

 4. Koláříková Judita

 5. Krajčí Vladimír

 6. Kráľová Margita

 7. Kvačka Juraj

 8. Laurenčíková Vladimíra

 9. Pribula Peter

 10. Syč Ľubomír

 11. Škulec Škulec

 12. Valenta Daniel

 13. Valentová Katarína
   

Spolupracovníci
 • Antalík Miroslav

 • Antalíková Štegánia

 • Bogárová Beata

 • Máťuš Slavomír

 • Taliga Ladislav

Hlavná náplň činnosti tímu diakonov
 1. Vysluhovanie Večere Pánovej počas zhromaždenia a na požiadanie aj v rodine

 2. Návštevná služba u nemocných, núdznych a osamelých členov zboru

 3. Organizovanie pravidelných mesačných stretnutí seniorov pri spoločnom obede 

 4. Zabezpečovanie dopravy menej mobilných bratov a sestier na nedeľné bohoslužby

 5. Organizovanie spoločných obedov pre nových členov a priateľov zboru

 6. Uvítacia služba pri dverách modlitebne

 7. Pomoc pri drobných  prácach v rodinách členov a priateľov zboru

 8. Pastoračná služba v domovoch sociálnej starostlivosti

 9. Varenie a vydávanie stravy pre bezdomovcov

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png