top of page
Zodpovední za oblasť diakonie sú:

 

Vedúci diakonie – Pavol Pivka

Menoslov diakonov
 1. Gubová Lenka

 2. Ira Vladimír

 3. Koláříková Judita

 4. Krajčí Vladimír

 5. Kráľová Margita

 6. Kvačka Juraj

 7. Laurenčíková Vladimíra

 8. Pribula Peter

 9. Syč Ľubomír

 10. Škulec Škulec

 11. Valenta Daniel

 12. Valentová Katarína
   

Spolupracovníci
 • Bogárová Beata

 • Máťuš Slavomír

 • Taliga Ladislav

Hlavná náplň činnosti tímu diakonov
 1. Vysluhovanie Večere Pánovej počas zhromaždenia a na požiadanie aj v rodine

 2. Návštevná služba u nemocných, núdznych a osamelých členov zboru

 3. Organizovanie pravidelných mesačných stretnutí seniorov pri spoločnom obede 

 4. Zabezpečovanie dopravy menej mobilných bratov a sestier na nedeľné bohoslužby

 5. Organizovanie spoločných obedov pre nových členov a priateľov zboru

 6. Uvítacia služba pri dverách modlitebne

 7. Pomoc pri drobných  prácach v rodinách členov a priateľov zboru

 8. Pastoračná služba v domovoch sociálnej starostlivosti

 9. Varenie a vydávanie stravy pre bezdomovcov

bottom of page