Deň modlitby a pôstu za Slovensko

Drahí bratia a sestry,

 

ďakujeme vám za veľmi pozitívnu odozvu na Deň modlitby a pôstu za Slovensko 16. marca 2021.

 

Táto udalosť je pozvanie všetkých veriacich na Slovensku, ktorí vyznávajú Ježiša Krista ako Božieho syna a svojho Pána, aby sa v utorok 16.3. zjednotili v modlitbe a pôste za Slovensko. Iniciatíva je výhradne apolitická a nedenominačná, založená na veršoch 2. Kronickej 7:13,14.

 

Táto modlitebná iniciatíva bola spustená na platforme Rádia 7. Okrem pozvaní, ktoré už môžete počuť cez jeho rozhlasové vysielanie, na YouTube Rádia 7 nájdete video pozvánky od niektorých kresťanských lídrov:

https://www.youtube.com/channel/UC2zcmRyHhxBooyTcriJoRnw

Na utorok 16.3 je pripravované YouTube vysielanie Rádia 7, kde asi 15 pastorov, ktorí zastupujú široké spektrum kresťanských cirkví a hnutí, bude viesť Boží ľud v modlitbe v troch blokoch: Zdravotníctvo, Spoločenská sféra, Duchovná oblasť. Toto vysielanie bude od 18.00-19.00. Budeme radi, ak túto informáciu zašlete do vašich zborov, aby sa veriaci počas tohto vysielania mohli k modlitbám pripojiť.

 

Niektoré zbory budú pokračovať prostredníctvom ZOOM-u, Webexu či iných platforiem od 19.00-20.00. Samozrejme, to sú len inšpirácie pre vás; ďalšími možnosťami sú modlitebné skupinky cez iné platformy, osobné modlitby, rodinné pobožnosti atď. Forma pôstu je takisto na zvážení každého jednotlivca či zboru.

Deň modlitieb a pôstu za Slovensko je vyjadrením spoločného pokorenia sa kresťanov, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božieho syna a vyznávajú ho za svojho Pána.

Chceme prichádzať k nebeskému Otcovi skrze Pána Ježiša Krista, ktorý je jediným prostredníkom medzi Bohom a človekom. Veríme, že keď sa modlíme podľa Jeho vôle, On uzdraví našu krajinu. Boh nám v Biblii hovorí: „Keď uzavriem nebesia, takže nebude dažďa, keď prikážem kobylkám spustošiť zem, keď pošlem na svoj ľud mor, a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.“ (2 Par 7:13-14).

Modlime sa za celú našu krajinu, za pandemickú situáciu, ale aj za uzdravenie vzťahov a zastavenie nenávisti na Slovensku. Deň modlitieb a pôstu vyhlasujeme na 16. marec, teda 2021/3/16, symbolicky, v súlade s veršom v evanjeliu Jána 3/16, ktorý je centrálnym posolstvom Svätého Písma: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“.

Táto modlitebná iniciatíva je výhradne apolitická a nedenominačná. Našou túžbou je pokoriť sa pred Bohom, odvrátiť sa od vlastných bezbožných ciest a volať k Stvoriteľovi, ktorý dokáže uzdraviť celú krajinu.

Zjednoťme sa v modlitbe za Slovensko, aby spoznalo Pána Ježiša a aby sa Boh v našom národe znova oslávil!

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png