Oznamy

Buďte v obraze a majte prehľad o tom, čo sa v našom zbore deje a nenechajte si ujsť naše aktivity. Prehľad oznamov nájdete tu: 

1. Nedeľné bohoslužby 10. januára na Palisádach (s Večerou Pánovou online)

Túto nedeľu 10. januára o 10:30 nám zvesťou Božieho Slova bude online slúžiť br. kazateľ Danny Jones. Prenos týchto bohoslužieb môžete sledovať: https://bit.ly/3cgSMBG.

 

 

2. Doplňujúce voľby na miesto podpredsedu Rady BJB v SR

Na jesennej Konferencii delegátov zborov neprebehli doplňujúce voľby na uvoľnené miesto jedného podpredsedu Rady BJB v SR, nakoľko sa nenašiel ani jeden kandidát, ktorý by kandidatúru prijal. Chceme vás preto požiadať, aby ste svoje návrhy na toto miesto komunikovali kazateľovi resp. ktorémukoľvek členovi staršovstva zboru, a to najneskôr do 20. januára 2021.

 

 

3. Verš na zapamätanie

„Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy.

Ukryje ma v skrýši svojho stanu,

Postaví ma vysoko na skalu.

Už teraz pozdvihne moju hlavu

Nad nepriateľov vôkol mňa.

V jeho stane prinesiem obety s plesaním.

Spievať a hrať budem Hospodinovi.“

Ž 27:5-6

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Kancelária zboru 


Zrínskeho 2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk