Oznamy

Buďte v obraze a majte prehľad o tom, čo sa v našom zbore deje a nenechajte si ujsť naše aktivity. Prehľad oznamov nájdete tu: 

Nedeľné bohoslužby 11. apríla na Palisádach

Túto nedeľu 11. apríla o 10:30 nám zvesťou Božieho Slova bude slúžiť br. Peter Kolárovský. Prenos týchto bohoslužieb môžete sledovať len online: https://bit.ly/3cgSMBG.

Besiedka

Túto nedeľu 11. apríla o 14:00 bude online besiedka pre deti z veľkej besiedky, teda pre deti od druhého ročníka. Pripojiť sa budú môcť cez Facebook Messenger s Ľubkou Kováčikovou.

 

Výzva k modlitbám

Každý týždeň v pondelok medzi 18:00 a 20:00 sa chceme ako zbor spolu modliť. Zavolajte niekomu a modlite sa spolu za Slovensko, za zdravotný stav ľudí v našom zbore a v našom okolí, za situáciu a stav nemocníc, za vládu a múdrosť pri rozhodovaní, za duševný a duchovný stav ľudí okolo nás. Je celkom na vás, s kým sa spojíte a za čo sa budete modliť. Netreba sa modliť celý čas ani dlho. Nič oficiálne nebudeme organizovať. Je to na vás. Bude však dobre, keď sa celý zbor zjednotíme pred Bohom v modlitbe a spoločne Ho budeme prosiť o pomoc. Každý týždeň to môže byť s niekým iným, alebo aj vždy s tým istým modlitebným partnerom. Modlitbou dokážeme ovplyvniť veľa. Nech je to na Jeho slávu!

 

Covid-19

Ak ste chorí alebo je chorý niekto z vašich blízkych, dajte nám vedieť, ak potrebujete nejakú pomoc. Môžete napísať na zborovú adresu zbor@bjbpalisady.sk alebo pomoc@bjbpalisady.sk, prípadne zavolať br. kazateľovi Dannymu Jonesovi. Radi zabezpečíme pomoc pri nákupoch potravín, liekov a čohokoľvek iného, čo bude v našej moci. Takisto sme zakúpili niekoľko kusov oximetru na meranie saturácie krvi kyslíkom. Ak bude niekto potrebovať, môžeme zapožičať.

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png